วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 13, 2552

มุมมองของคนรวย คนจน


คนรวยเชื่อว่า ฉันกุมชะตาชีวิตตัวเอง คนจนเชื่อว่า ฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้.... คนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาส คนจนมุ่งความสนใจไปที่อุปสรรค ... คนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็ก คนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ .. คนรวยเลือกที่จะได้รับเงินตามผลงาน คนจนเลือกที่จะได้รับเงินตามระยะเวลาที่ทำงาน .... คนรวยสนใจมูลค่าทรัพย์สิน คนจนสนใจแต่รายได้จากการทำงาน ... คนรวยให้เงินทำงานหนักเพื่อตัวเอง คนจนทำงานหนักเพื่อให้ได้เงิน ..

1 ความคิดเห็น: